Telefon: 900 59 179
E-post: 

Kurs arkiv

Tegnekurs i Horten

Undervisning:
Fredag             17.00 – 21.00
Lørdag             10.00 – 16.30
Søndag             09.30 – 14.00

Dette kurset sikter seg inn på mer videregående elever/dem med noe mer erfaring. Men undervisningen avpasses som alltid de forskjelliges nivåer!

Elevene kan velge mellom to temaer:

1)    Lær mer om komposisjonsteknikk (”X-komposisjon”).
2)    Lær mer om tegneteknikk (kopiering av mestertegninger). 


1) Lær mer om komposisjon.
 

Jeg forteller elevene om den klassiske ”X-komposisjon”, med utgangspunkt i Caravaggios Matteus Martyrium, Correggios Hyrdenes tilbedelse og Odd Nerdrums Mordet på Andreas Baader.

Vi ser på:
- Hvordan forskjellige figurer kan holdes sammen av én, gjennomgående rytme. Dette er fundamentalt for å skape sammenheng mellom de forskjellige figurene. Kort sagt: dette lærer oss å skape helhet i et motiv!

- Hvordan lys/skygge fordeles, og hvordan det understreker hovedpoenget i historien som skildres. Skal man fortelle historier i sine bilder, så må man også kunne være bl.a. regissør og lyssetter!

Innsikt i disse tingene utgjør samtidig en god øvelse i å tenke på flere ting ”samtidig”. Dét er igjen hjørnestenen for den som ønsker å arbeide mer profesjonelt. 

Elevene lager studietegninger av de tre motivene vi har studert (kull eller kritt). Disse tegningene trenger ikke være ”ferdige” verk. Hovedsaken er å kunne plassere flere gjenstander/mennesker i forhold til hverandre, få frem rytmen som binder dem sammen, samt hvordan lyset får frem det viktigste i handlingen.

 

2) Lær mer om tegneteknikk, ved å kopiere mestertegninger:

Når vi tegner en modell, så ser man ikke nødvendigvis hva slags streker man skal anvende… Derfor er det lurt å opparbeide seg et repertoir av teknikker og måter å tenke på. Den beste måten å gjøre det på, er ved å kopiere tegninger av forskjellige mestere.

Hvor trenger man skarpe streker, og hvor myke overganger? Hvordan skape lys uten å skyggelegge, og kun ved bruk av en blyant?!? Dette og andre spørsmål går vi igjennom når jeg introduserer for dem som velger dette temaet.

Elevene lager to-fem tegninger iløpet av helgen. Jeg finner andre mestertegninger enn dem jeg har brukt på tidligere kurs. Dermed får man variasjon i motivene, selv om man har tegnet etter mestertegninger hos meg tidligere.

Hovedsaken er her å trene på selve teknikken, heller ikke i dette temaet er hovedpoenget at tegningene skal bli ”ferdige”. 


Generelt:

Jeg gir som alltid individuelle tilbakemeldinger, og tegner sammen med elevene. 
Materialliste og betalingsinformasjon sendes ut når kurset har mange nok deltagere. 

Varighet:
14.10.2016–16.10.2016
Pris:
3.100,- pr. elev
Maksimalt antall deltagere:
9

Påmelding

Etternavn
Fornavn
Privat adresse
Postnummer
Poststed
Mobiltelefon
E-postadresse

Jeg vil gjerne motta nyhetsbrev via e-post


© 2017 Jan-Ove Tuv
 
Web design S. Kaikkonen